Radio One live 80's & 90's on

Radio One live 80's & 90's
Przeboje wszechczasów z lat 80's & 90's. Radio stworzone dla Ciebie
Pomoc |  Szukaj |  Forumowicze |  Grupy |
Rejestracja |  Zaloguj  | Galeria Zdjęć |
Radio One live 80's & 90's Strona Główna
Radio One live 80's & 90's - Warunki Rejestracji

1. Sprawy formalne

1.1 ONELIVE80.PL jest projektem częsciowo zamkniętym: strona www -dostęp ogólny i forum- dostęp dla osób zarejestrowanych, co oznacza że materiały w nim zawarte dostępne sš tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zarejestrować może się każdy; należy posiadać sprawny adres e-mail, na który wysyłane sš dane administracji konta oraz inne powiadomienia systemowe zgodne z zasadami regulaminu. Te dane użytkowników, które nie sš przez nich ujawniane - sš chronione zgodnie z ustawš o ochronie danych osobowych i nie sš one udostępniane ani wykorzystywane do celów innych niż opisane w regulaminie (nie odpowiadamy za informacje prywatne udostępniane przez samych użytkowników). Rejestracja jest darmowa i nie pocišga za sobš żadnych obowišzkowych kosztów finansowych wynikajšcych z dalszego korzystania. Rejestracja zobowišzuje do przestrzegania regulaminu i jest równoznaczna z akceptacjš jego warunków. Nie odpowiadamy za to, że ktoœ dokonał rejestracji twojej osoby w naszym systemie portali bez twojej zgody (możesz się wyrejestrować samodzielnie z poziomu konta). Regulamin dopuszcza wprowadzanie do niego zmian, o ile nie kolidujš one z ustawš o ochronie danych osobowych i z ogólnymi zasadami zawartymi poniżej.

Z pewnych kontrowersyjnych powodów, jeżeli jesteœ zwišzany (a) w jakikolwiek sposób jakimiœ organizacjami rzšdowymi, do walki z piractwem komputerowym lub jakiejkolwiek innej grupy spełniajšcej te funkcje, lub jeœli po prostu jesteœ pracownikiem tych grup, NIE MOŻESZ przebywać na tej stronie, nie możesz œcišgać żadnych plików i nie możesz przeglšdać żadnych plików HTML/PHP. Jeœli nadal będziesz przebywał na tej stronie (a nie da się inaczej niż poprzez zaakceptowanie wszystkich powyższych warunków), złamiesz międzynarodowe prawo do prywatnoœci (paragraf 431.322.12 Internet Privacy Act podpisany w 1995 przez Billa Clintona) co będzie znaczyło że NIE MOŻESZ wysunšć względem autora serwisu, jego rodziny, administratora serwera oraz wszystkich, którzy tę stronę internetowa odwiedzajš, jakichkolwiek zarzutów lub żšdań. Jeœli akceptujesz i spełniasz powyższe warunki, możesz pozostać w serwisie. Jeżeli natomiast nie spełniasz powyższych warunków i ich nie akceptujesz natychmiast zamknij stronę!

Wszystkie materiały, które sš zawarte na tym forum internetowym, prezentowane sš tylko i wyłšcznie w celach edukacyjnych. Nie mogš one służyć w jakichkolwiek celach niezgodnych z polskim prawem. Autorzy tego serwisu nie ponoszš żadnej odpowiedzialnoœci z powodu wykorzystania materiałów tu zawartych niezgodnie z polskim prawem w szczególnoœci, gdyby to spowodowało szkody osób trzecich. W przypadku braku akceptacji tych zasad, prosimy opuœcić nasz serwis. Jeżeli jesteœ zwišzany w jakikolwiek sposób z jakšœ organizacjš rzšdowš, a także jeœli po prostu jesteœ pracownikiem takiej grupy/organizacji rzšdowej (każdej) nie możesz wejœć na tš strone i nie możesz przeglšdać żadnych plików .html/.php/js. Jeœli wejdziesz na stronę (a nie da sie inaczej niż po zaakceptowaniu wszystkich powyższych warunków) złamiesz międzynarodowe prawo do prywatnoœci (Internet Privacy Act podpisany w 1995 roku). Wszystkie pliki zamieszczone na forum zostały zamieszczone informacyjnie. Od momentu œcišgnięcia na dysk pliki należy usunšć w cišgu 24h. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest niezgodne z prawem. Administracja forum nie ponosi żadnej odpowiedzialnoœci za wykorzystywanie zasobów znajdujšcych się w tym forum niezgodne z prawem.

Pobieranie plików jest dobrowolne. Pliki co do których istnieje podejrzenie że sš chronione bliżej niesprecyzowanymi prawami autorskimi innymi niż wynikajšce z opisu (oraz pliki nieopisane) podlegajš regule "wypożyczenia", tzn. nie powinno się ich archiwizować, kopiować na inne serwery, umieszczać na innych stronach linków do nich prowadzšcych oraz przechowywać dłużej niż 2 tygodnie, udostępniać osobom nieupoważnionym. Pliki pobierane sš na własnš odpowiedzialnoœć. Nie udostępniaj plików osobom, co do których masz podejrzenia o nieuczciwoœć mogšcš doprowadzić do naruszenia panujšcych tu zasad. Pobranych plików nie można przetwarzać na użytek komercyjny bšdŸ majšcy na celu uzyskiwanie korzyœci materialnych (chyba że w konkretnych przypadkach zostało to wyszczególnione inaczej i masz na to zgodę osób publikujšcych dane pliki).

1.2 Co wynika z faktu rejestracji?

a) użytkownik dostaje wglšd w zasoby (możliwoœć przeglšdania) i dostęp do zasobów (możliwoœć korzystania/pobierania) zawartych na forum.
b) rejestrujšc się, użytkownik staje się częœciš społecznoœci One Live 80s & 90s.
d) użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień, ogłoszeń, informacji (dotyczšcych przerw technicznych forum, przerw w nadawaniu Radia itp ) jakie inni użytkownicy przesyłajš za poœrednictwem naszego systemu. Ogłoszenia i powiadomienia systemowe wysyłamy wyłšcznie do osób zarejestrowanych na naszym forum, które to w swoim profilu wpisały poprawnie swój adrs e-mail. Jeœli nie chcesz otrzymywać od nas listów, które rozsyłane sšbardzo sporadycznie - wyrejestruj się (możesz to zrobić z poziomu własnego konta), jest to równoznaczne z utratš dostępu do zasobów forum.

2. Regulamin Forum

2.1 Postanowienia poczštkowe

1. Regulamin - zbiór zasad, praw i obowišzków każdego z użytkowników. Każdy użytkownik jest zobowišzany do zapoznania się z nim, zaakceptowania i przestrzegania go.
2. Każdy z użytkowników może składać proœby/propozycje co do zmiany treœci regulaminu, lecz zmiana go leży jedynie w dobrej woli administratorów.
3. Każdy z użytkowników poprzez proces rejestracji wyraża zgodę na postanowienia regulaminu, oraz zobowišzuje się do przestrzegania go.
4. Serwis Onelive80.pl zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, każdy użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocš Prywatnej Wiadomoœci.
Każde zmiany regulaminu [jeżeli nie zaznaczono inaczej] obowišzuję natychmiast. Obowišzki użytkownika
5. Każdy z użytkowników, dbajšc o porzšdek i przejrzystoœć forum powinien: a) używać wyszukiwarki przed założeniem tematu, celem sprawdzenia czy taki temat nie został już stworzony
b) zapoznać się z FAQ i regulaminem oraz przestrzegać go!
d) upewnić się czy szukane informacje nie znajdujš się już w innym temacie
6. Zakładać wštki o danej tematyce tylko i wyłšcznie w działach i tematach do tego stworzonych.
7. Nie umieszczać tego samego tematu w kilku miejscach naraz, takie działanie traktowane jest jako zaœmiecanie forum [spam]
8. Tematy tytułować zwięŸle, zawierajšc krótki opis.
9. Nie pisać kilku postów, jeden po drugim. Jeżeli koniecznie musisz dodać coœ do swojej wypowiedzi, użyj opcji Edit
10. Unikać zmian tematu. Traktowane jest to jako offtop, w drastycznych przypadkach jako spam
11. Każdy użytkownik powinien szczególnie szanować moderatorów i administratorów, nie zapominajšc oczywiœcie o szacunku do innych użytkowników.
12. Zabronione jest korzystanie z kilku kont naraz. Takie działanie jest zabronione, i w wypadku wykrycia, wszystkie konta zostajš dożywotnio zbanowane. Od takiej decyzji nie ma odwołań.
13. SPAM
- Na forum obowišzuje całkowity zakaz spamowania. Wszystkie zachowania łamišce ten punkt regulaminu nagradzane sš odpowiednio warnem a w konsekwencji BANem.
- Na forum nikt nie będzie tolerował chamskich, obraŸliwych, bardzo wulgarnych, rasistowskich, nazistowskich, antysemickich zachować i wypowiedzi. Takie wypowiedzi od razu nagradzane sš banem.
- Na forum najbardziej cenimy mšdre i przemyœlane wypowiedzi. Przemyœl zatem najpierw co piszesz, abyœ dzięki swojej wypowiedzi traktowany był jako mšdry i inteligentny człowiek.
- Dbaj o poprawnš pisownie

14. Pisanie postów

- przed napisaniem nowego tematu upewnij się że takowy już nie został założony
- wstawiajšc linki używamy [hide]LINK[/hide]
- hasła do pliku [hide]LINK[/hide]
- wstawiajšc obrazek używamy [img]ADRES OBRAZKA[/img]
- staraj się dodawać opisy takie jak: czego dotyczy, jakoœć utworu, wielkoœć pliku, czy lista plików, rodzaj użytego kodeka itp np:

Artist...............: U2
Album................: Vertigo
Genre................: Pop
Source...............: CD
Year.................: 2006
Ripper...............: EAC (Secure mode) / LAME 3.92 &
Codec................: LAME 3.97
Version..............: MPEG 1 Layer III
Quality..............: 320kbps)
Channels.............: Dual Channel / 44100 hz
Tags.................: ID3 v1.1, ID3 v2.3

15. Za niestosowanie sie do powyższego regulaminu grożš kary:
- warn od 1 do 5 punktów
- 5 punktów to ban
- zależnie od woli moderatora/smoderatora/administratora, ban będzie stały lub czasowy

16. Czego unikać
- Nie przeklinaj.
- Nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców.
- Nie publikuj ogłoszeń ani reklam.
- Nie spamuj - nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach.
- Nie publikuj wštków niezgodnych z tematykš danego forum.
- Nie wklejaj całych cudzych wypowiedzi lub artykułów - wystarczy je omówić lub podać link z odpowiednim komentarzem ani nie podpisuj ich własnym nazwiskiem
- Nie podszywaj się także pod inne osoby - wpisujšc swój post podpisany cudzymi danymi
- Nie pisz WIELKIMI literami - w internecie oznacza to, że krzyczysz. Nie nadużywaj także WYKRZYKNIKÓW. Jeżli chcesz wyróżnić jakieœ słowo lub zdanie, możesz użyć *gwiazdek* lub _podkreœlenia_ lub odpowiedniego koloru ( Czerwony zarezerwowany jest dla Administracji i moderatorów)
- Zabrania się edytowania, bšdŸ usuwania przez użytkowników wpisów pozostawionych w ich postach przez moderatorów, oraz administratorów. Za złamanie tego punktu użytkownik otrzyma bezwarunkowo warna.
- Zabrania się umieszczania wszelkiego rodzaju materiałów zawierajšcych treœci zwišzane z pedofiliš, zoofiliš, dendrofiliš i nekrofiliš oraz innych powszechnie uważanych za niemoralne.
- Zabrania się także proszenia o materiały tego typu. Złamanie tych zakazów wišże się z natychmiastowym i stałym BANEM!
- Ignoruj użytkowników, których jedynym celem jest dokuczanie i krytykowanie. Twoje odpowiedzi na ich posty tylko ich zachęcš do dalszej działalnoœci. Wystarczy, że zgłosisz ich działalnoœć administracji.
- Uważaj z humorem i ironiš! Mogš być niezrozumiałe albo obraŸliwe.
- Jeœli dyskusja przerodzi się w prywatnš pogawędkę, kontynuuj jš poza forum.
- Jeœli chcesz zwrócić komuœ uwagę, zrób to kulturalnie, najlepiej poprzez prywatnš wiadomoœć. Staraj się doradzać innym, a nie wyœmiewać ich - każdy był kiedyœ poczštkujšcy!
- W tematach zabrania się dodawania kolejnych okładek, gdzie już dana okładka się znajduje.

3. Prawa i obowišzki zarejestrowanych Użytkowników Forum ONELIVE.PL

3.1. Każdy Użytkownik ma obowišzek przestrzegania regulaminu i podporzšdkowywania się w ramach forum decyzjom Moderatorów i Administratorów.
3.2. Użytkownik ma obowišzek zwracać uwagę innym Użytkownikom, jeœli nie przestrzegajš oni regulaminu oraz powiadamiać Moderatorów o nieprawidłowoœciach.
3.3.Użytkownik ma prawo:
- zakładać nowe tematy
- odpowiadać na komentarze innych Użytkowników
- edytować własne, wysłane już posty oraz kasować je, o ile nikt na nie jeszcze nie odpisał
- korzystać ze wszystkich elementów formatowania BBCode oraz używać dostępnych emotikonek
- wysyłać prywatne wiadomoœci
3.4. Każdy Użytkownik posiada własny profil (nick) i ma prawo wykorzystywać wszelkie jego funkcje oraz wprowadzać w nim zmiany. Jednakże zabronione jest zakładanie konta o nicku zawierajšcym w sobie treœci powszechnie uznawane za obraŸliwe lub wulgarne, nick nie może być także reklamš innego fora lub strony internetowej.
3.5. Użytkownik ma możliwoœć ukrycia przed innymi Użytkownikami swojego adresu e-mail.

4. Administratorzy zastrzegajš sobie zmianę zasad regulaminu bez podania przyczyny.

Administratorzy oœwiadczajš że:
4.1. Na tej stronie nie sš umieszczone żadne pliki, a jedynie informacje na ich temat (opis, długoœć, kodek, typ, rodzaj kompresji, suma kontrolna itp.). Pamiętaj, że pliki objęte prawem autorskim wolno zgrywać z sieci jedynie, jeżeli posiada się w domu ich oryginalnš wersję, a œcišgniętš kopię będzie się traktować jako zapasowš.
4.2. ONELIVE80.PL jest portalem informacyjnym, korzystajšc z linków do plików robisz to na własnš odpowiedzialnoœ
  Theme Whitehill created by Shery - Mugen 2008
  Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Search Engine Submission & Optimization Katalog stron page rank, pagerank, link popularity, fake pagerank, monitoring stron